Particulieren

Wat kunnen wij voor u betekenen op fiscaal en financieel administratief gebied:

  • het verzorgen van alle belastingaangiften (inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting);
  • het voeren van particuliere administraties;
  • verzorgen bezwaarschriften;
  • aanvragen en wijzigen van voorlopige belastingaanslagen en toeslagen;
  • adviseren in financiële vraagstukken.

Onze werkwijze betreffende de (veelal verplichte) jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting:

  • U ontvangt jaarlijks per email onze ‘checklist’ waarop de meest voorkomende zaken staan vermeld welke bij een aangifte inkomstenbelasting aan de orde komen;
  • Uw desbetreffende gegevens kunt u persoonlijk overhandigen, per post sturen of (bij voorkeur) digitaal aanleveren;
  • Wij streven er naar binnen één week na aanlevering de (proforma) berekeningen met de belastinguitkomst aan u te verstrekken en de aangifte via onze professionele software naar de belastingdienst te verzenden.

Het doen van aangiften van voorgaande jaren is voor ons geen enkel probleem.

Wie zijn wij

Onze diensten

Tarieven