Interim

Ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden op interim basis zullen wij met u als opdrachtgever een overeenkomst aangaan waarin het risico van door de belastingdienst achteraf opgelegde naheffingen voor loonbelasting tot nihil wordt beperkt.

Ons basistarief hiervoor bedraagt € 75,-(exclusief BTW).
Wie zijn wij

Onze diensten

Tarieven

De werkwijze